پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین راوند

پروژه اجرا شده توسط نماسازان اسپادان به سبک فیکس نمونه کار عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین

. متراژ کار 860 متر تاریخ اجرا خرداد 95

عکس های مربوط به پروژه