پروژه نمای کامپوزیت مجتمع و برج

پروژه اجرا شده توسط نماسازان اسپادان به سبک هنگ نمونه کار نمای کامپوزیت مجتمع و برج

. متراژ کار 7500 متر مربع

عکس های مربوط به پروژه