پروژه نمای کامپوزیت ساختمان اداری تجاری مجتمع

پروژه اجرا شده توسط نماسازان اسپادان به سبک فرم نمونه کار نمای کامپوزیت ساختمان تجاری مسکونی

. متراژ کار 3600 متر مربع

عکس های مربوط به پروژه