مزایای نمای فریم لس

مزایای نمای فریم لس: 1- قابلیت نصب بازشو مخفی 2- نصب شیشه های تک و دو جداره با ضخامت های استادارد 3- سهولت تعویض شیشه 4- فرم واحدهای بازشو در نمای فریم لس به صورت کلنگی (بازویی) می باشد. 5- عملکرد مستقل هر یک از قاب ها (فریم ها)...

Read More