اخبار و اطلاعیه ها
 • نمای کامپوزیت فروشگاه
  نمای کامپوزیت فروشگاه
  تاریخ اجرا : خرداد 96 سبک اجرا : فیکس
 • نمای کامپوزیت فروشگاه
  نمای کامپوزیت فروشگاه
  تاریخ اجرا : خرداد 96 سبک اجرا : فیکس
 • نمای کامپوزیت فروشگاه
  نمای کامپوزیت فروشگاه
  تاریخ اجرا : خرداد 96 سبک اجرا : فیکس
 • اجرای نمای کامپوزیت قنادی
  اجرای نمای کامپوزیت قنادی
  تاریخ اجرا : اردیبهشت 96 سبک اجرا :تمام کلیپس
 • اجرای نمای کامپوزیت قنادی
  اجرای نمای کامپوزیت قنادی
  تاریخ اجرا : اردیبهشت 96 سبک اجرا :تمام کلیپس
 • نمای کامپوزیت سردر داروخانه آباده
  نمای کامپوزیت سردر داروخانه آباده
  تاریخ اجرا : اردیبهشت 96 سبک اجرا :تمام کلیپس . برای دیدن تمامی عکس های این پروژه کلیک کنید
 • نمای کامپوزیت سر در ورودی پمپ بنزین
  نمای کامپوزیت سر در ورودی پمپ بنزین
  16 فروردین 96 برای دیدن تمامی عکس های این پروژه کلیک کنید
 • پروژه اجرا شده نمای کامپوزیت رستوران زیتون
  پروژه اجرا شده نمای کامپوزیت رستوران زیتون
  متراژ کار 255 متر تاریخ اجرا اسفند 95 برای دیدن تمامی عکس های این پروژه کلیک کنید
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت استخر
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت استخر
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت رستوران
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت رستوران
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پست بانک
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پست بانک
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
 • اجرای نمای کامپوزیت در اصفهان
  اجرای نمای کامپوزیت در اصفهان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پست بانک
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پست بانک
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پست بانک
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پست بانک
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان شهرداری
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان شهرداری
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت برج
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت برج
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان
 • طراحی و اجرای نمای لامل
  طراحی و اجرای نمای لامل
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت آسانسور
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت آسانسور
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت بانک های مسکن
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت بانک های مسکن
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت بانک های کشاورزی
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت بانک های کشاورزی
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت آسانسور
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت آسانسور
 • طراحی و اجرای نمای کامپوزیت آسانسور
  طراحی و اجرای نمای کامپوزیت آسانسور
 • نمای زیبای کامپوزیت ستون
  نمای زیبای کامپوزیت ستون
  اجرای نمای کامپوزیت قنادی جناب دلشاد برای دیدن تمامی عکس ها کلیک کنید
 • نمای کامپوزیت در شیراز
  نمای کامپوزیت در شیراز
 • اجرای نمای کامپوزیت
  اجرای نمای کامپوزیت
 • پروژه نمای کامپوزیت خرم آباد
  پروژه نمای کامپوزیت خرم آباد
 • پروژه نمای کامپوزیت
  پروژه نمای کامپوزیت

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

 • پروژه نمای کامپوزیت
  پروژه نمای کامپوزیت
 • پروژه نمای کامپوزیت در خرم آّاد
  پروژه نمای کامپوزیت در خرم آّاد
 • پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 6
  پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 6
  متراژ : 420 مترمکان : بستک هرمزگانمدت اجرا : 28 روزسبک اجرا : فرمسبک اجرا : فرمآقای کریمیان
 • پروژه ساختمان رستوران
  پروژه ساختمان رستوران
  متراژ : 350 مترمکان : نجف آباد یزدانشهرمدت اجرا : 35 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه عظیم قیطریه تهران
  پروژه عظیم قیطریه تهران
  متراژ : 2900 مترمکان : قیطریه تهرانمدت اجرا : 60 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین راوند اصفهان
  پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین راوند اصفهان
  متراژ : 850 مترمکان : راوندمدت اجرا : 45 روزسبک اجرا : فیکسپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  مکان : قم مجتمع سیاحتی تفریحی مهر و ماهمدت اجرا : 55 روز (کل پروژه)سبک اجرا : فیکسکارفرما :مهندس احمدیپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  متراژ : 1300 مترمکان : اردستان ظفرقند پمپ بنزین پردیسانمدت اجرا : 40 روزسبک اجرا : فیکسپیمانکار:آقای جهانگیریکارفرما : آقای قنبریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 8
  پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 8
  متراژ : 250 مترمکان : بستک هرمزگانمدت اجرا : 30 روزسبک اجرا : فرمآقای شیروانی
 • پروژه استخر 9 دی
  پروژه استخر 9 دی
  متراژ : 450 مترمکان : اصفهان دانشگاه علوم پذشکیمدت اجرا : 35 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه مجتمع مهر و ماه - نما کامپوزیت اداری پمپ بنزین
  پروژه مجتمع مهر و ماه - نما کامپوزیت اداری پمپ بنزین
  مکان : قم مجتمع سیاحتی تفریحی مهر و ماهمدت اجرا : 55 روز (کل پروژه)سبک اجرا : فیکسکارفرما :مهندس احمدیپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه پست بانک 2
  پروژه پست بانک 2
  متراژ : 600 مترمکان : بندر کنگان خیابان وحدتمدت اجرا : 50 روزسبک اجرا : فرمآقای اسلامی
 • پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت آسانسور ها
  پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت آسانسور ها
  متراژ : 150 مترمکان : قم مجتمع سیاحتی تفریحی مهر و ماهمدت اجرا : 55 روز (کل پروژه)سبک اجرا : فیکسکارفرما :مهندس احمدیپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه نمای ورق کامپوزیت ساختمان
  پروژه نمای ورق کامپوزیت ساختمان
  متراژ : 200 مترمکان : گراشمدت اجرا : 25 روزسبک اجرا : فرمآقای زیارتی
 • پروژه نمای آلومینیوم کامپوزیت ساختمان 2
  پروژه نمای آلومینیوم کامپوزیت ساختمان 2
  متراژ : 200 مترمکان : گراشمدت اجرا : 20 روزسبک اجرا : فرمآقای صمیمی
 • پروژه آقای انصاری بستک
  پروژه آقای انصاری بستک
  متراژ : 300 مترمکان : بستکمدت اجرا : 25 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه نمای کامپوزیت پست بانک 3
  پروژه نمای کامپوزیت پست بانک 3
  متراژ : 200 مترمکان : فریدونشهرمدت اجرا : 20 روزسبک اجرا : فرمآقای سپیانی
 • پروژه پست بانک 1
  پروژه پست بانک 1
  متراژ : 200 مترمکان : بستک هرمزگانمدت اجرا : 25 روزسبک اجرا : فرمآقای کهن
 • پروژه نمای ساختمان 4
  پروژه نمای ساختمان 4
  متراژ : 160 مترمکان : تیرانمدت اجرا : 22 روزسبک اجرا : فرمآقای دادخواه
 • پروژه نمای کامپوزیت بندر کنگان
  پروژه نمای کامپوزیت بندر کنگان
 • پروژه قیر
  پروژه قیر
  متراژ : 250 مترمکان : قیرمدت اجرا : 30 روزسبک اجرا : فرمآقای قاعدی

 

 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت
 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت
 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت
 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت

 

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

ارتباط با ما

با ما در ارتباط باشید

Not readable? Change text. captcha txt