نمونه کار نمای کامپوزیت رستوران

پروژه اجرا شده به سبک تمام کلیپس نمای کامپوزیت رستوران زیتون . متراژ کار 255 متر تاریخ اجرا اسفند 95

عکس های مربوط به پروژه

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیتنمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت