نمای کامپوزیت و کامپوزیت های با طرح چوب

با فراگیر شدن استفاده نمای کامپوزیت ورق های کامپوزیت طرح چوب و طرح سنگ نیز وارد بازار شدند و به دلیل داشتن خصوصیاتی چون زیبایی و استحکام چوب در قالب پانل های سبک ضد فرسایش ، ضد پوسیدگی ، مقاوم در برابر حشرات و قابل اجرا در اشکال مختلف ، محبوبیت خاصی در بین معماران و سازندگان ساختمان نمای کامپوزیت یافته اند . ورق های کامپوزیت طرح چوب نمای کامپوزیت ، در طی فرایند پیچیده تکنولوژی رنگ فلوروکربن تولید می شوند که از تمامی مزایای دیگر ورق های کامپوزیت آلومینیومی در نمای کامپوزیت برخوردار می باشند.
مزایای ورق آلومینیوم کامپوزیت طرح چوب در
 نمای ساختمان :
 مقاومت و دوام بالاتر کامپوزیت طرح چوب نسبت به چوب ترمو در نمای کامپوزیت
– سرعت اجرایی بالا و کم هزینه نسبت به چوب طبیعی

 قیمت بسیار مناسب تر نسبت به چوب ترمو (۵۰% قیمت تمام شده چوب طبیعی) در نمای کامپوزیت
 دارای بیمه نامه ۱۵ ساله در مقابل هرگونه تغییر رنگ و … 
کامپوزیت طرح چوب
 نمای کامپوزیت جایگزین مناسبی برای چوب ترمو است و کارفرمایانی که بدنبال قیمت مناسب تر و دوام  بالاتر از چوب طبیعی و همچنین زیبایی بیشترهستند استفاده از کامپوزیت طرح چوب را پیشنهاد می دهیم .