مقایسه ورق کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند با متریال های مشابه

 

با فراگیر شدن استفاده نمای کامپوزیت ورق های کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند نیز وارد بازار شدند و به دلیل داشتن خصوصیاتی چون زیبایی و استحکام چوب در قالب پانل های سبک ضد فرسایش ، ضد پوسیدگی و قابل اجرا در اشکال مختلف ، محبوبیت خاصی در بین معماران و سازندگان ساختمان یافته اند . ورق های کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند ، در طی فرایند پیچیده تکنولوژی رنگ فلوروکربن تولید می شوند که از تمامی مزایای دیگر ورق های کامپوزیت آلومینیومی برخوردار می باشند.

ردیفنوع متریالقیمت متریال بر اساس ( متر مربع )زمان اجرایی متریالدستمزد اجراهزینه مصالح زیر سازینام متریال
۱سنگ طبیعی۲۰۰/۰۰۰ تا ۴۰۰/۰۰۰( تومان)حدود ۱۰ ماه تا یکسال۵۵/۰۰۰( تومان)۱۵/۰۰۰( تومان)آتش کوه ( خاص )
۲سنگ طبیعی۹۰/۰۰۰ تا ۳۵۰/۰۰۰( تومان)حدود ۱۰ ماه تا یکسال۵۵/۰۰۰( تومان)۱۵/۰۰۰( تومان)عباس آباد
۳سنگ مصنوعی۱۰۰/۰۰۰( تومان)حدود ۱۰ ماه۶۰/۰۰۰( تومان)۵۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰( تومان)UV
۴ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح سنگ پرمیوم باند
۸۴/۰۰۰( تومان)حدود ۴ الی ۵ ماه۵۰/۰۰۰( تومان )۲۰/۰۰۰( تومان)طرح سنگمورد نظر کارفرما
۵ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح معمولی پرمیوم باند
۵۵/۰۰۰ تا ۷۵/۰۰۰ (تومان)حدود ۴ الی ۵ ماه۵۰/۰۰۰ (تومان )۲۰/۰۰۰( تومان )طرحمورد نظر کارفرما